Saturday, 19 June 2010

modem CDMAPerbezaan utama antara modem Hayes standard dan modem CDMA adalah bahawa modem Hayes menghantar dan menerima data melalui jalur telefon tetap sedangkan modem CDMA menghantar dan menerima data melalui gelombang radio.

Sekilas modem CDMA Pengenalan Modem CDMA modem wayarles yang bekerja dengan rangkaian CDMA. Modem wayarles berperilaku seperti modem Hayes dial-up yang serasi. Modem CDMA boleh unit luaran atau kad PCMCIA (juga disebut PC Card). CDMA modem luaran disambungkan ke PC melalui kabel siri, kabel USB, Bluetooth, atau Inframerah. Tidak seperti modem GSM, modem CDMA dan telefon tidak memerlukan kad SIM dari pembekal wayarles untuk beroperasi. modem CDMA dihidupkan oleh rangkaian selepas anda melanggan kepada pembekal khidmat CDMA.
menggunakan PC AT arahan untuk mengawal modem. modem CDMA dan normal Hayes modem sokongan seperangkat perintah AT. Anda boleh menggunakan modem CDMA hanya seperti Hayes modem yang serasi. modem CDMA menyokong set perintah AT diperpanjang, perlu diketahui bahawa tidak semua modem CDMA menggunakan arahan yang sama untuk menghantar SMS! Perintah AT ini diperpanjang ditakrifkan dalam standard CDMA. Dengan perintah AT diperpanjang, anda boleh melakukan hal-hal seperti: Membaca, menulis dan memadam mesej SMS. Kirim pesan SMS. Memantau kekuatan isyarat. Monitor status pengisian dan tahap pengecasan bateri. Membaca, menulis dan searche entri buku telefon. Jumlah mesej SMS yang boleh diproses oleh modem CDMA cukup rendah, kira-kira enam mesej per minit.

Artikel Berkaitan