Wednesday, 1 June 2011

BackTrack OS ( Pengendalian keselamatan )

Backrack adalah sistem operasi yang berasakan dan khas kepada para professional dalam pengendalian keselamatan yang direka oleh Linux..
Penggunaannya dengan konsep yang mudah dan membuat sipengguna menjadi professional terutama dikalangan yang baru menggunakannya...
ianya sistem keselamatan dan juga open source dimana ianya sistem operasi terbuka dan keistimewaannya yang paling digemari ialah ianya percuma untuk dimuat turun dengan fail yang berformatkan ISO dan bersaiz besar sedikit sekitar 1.91GB dimana ianya sesuai dirakamkan/burn didalam DVD kosong...

tapi ramai juga yang menggunakan dengan tujuan tertentu kemungkinan tujuan hacking atau mengubah suaian sesuatu data serta mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan jaringan... penggunaan sumber yang boleh dikatakan mendalam sesuai dugunakan pada golongan betul2 professional...

Video Pengenalan Backtrack


Petikan dari Laman Rasmi BackTrack
Evolusi meliputi BackTrack bertahun-tahun pembangunan, ujian penetrasi, danmembantu belum pernah terjadi dahulu daripada komuniti keselamatan. BackTrackawalnya bermula dengan versi sebelumnya edaran Linux live disebut Whoppix, IWHAX,dan Juruaudit. Ketika BackTrack dibangunkan, ia direka untuk menjadi semua dalamsatu live cd digunakan pada audit keselamatan dan secara khusus dibuat untuk tidakmeninggalkan sisa-sisa itu sendiri pada laptop. Sejak itu diperluas menjadi penetrasiyang paling banyak diadopsi rangka ujian ada dan digunakan oleh komunitikeselamatan di seluruh dunia.
----------------------------------------------------------------------------------------

Artikel Berkaitan