Saturday, 25 September 2010

Convert document ke format PDF secara online

Jika anda membuat sesuatu kerja pada microsoft word atau apasaja yang berformatkan document dan kemudian anda mahu menukar format kepada PDF, disini bual komputer menyediakan widget yang membolehkan anda menukar format document ke format PDF. Widget ini saya ambil dari http://www.pdf24.org.

caranya: anda cuma perlu pilih file berfomatkan document yang anda mahu convert dengan menekan (choose File) atau Browse...  selepas itu anda perlu taipkan e-mail anda.., kemudan anda tekan "convert and send"...  fail yang berformatkan PDF akan dihantar ke e-mail yang anda nyatakan tadi...

selamat mencuba...Visit pdf24.org


Choose document
Email (leave blank to download the PDF)

Artikel Berkaitan